P2000 ontvanger voor tien euro

Afdrukken
PDF

P2000 uitzendingen ontvangen en decoderen? Dat kan met een SDR (software defined radio) ontvanger. De volgende DVB-T USB dongle kun je ook gebruiken als SDR ontvanger, in deze dongle zit een RTL2832U/R820T chip die geschikt is voor 24-1850 MHz bereik:
http://dx.com/p/245432

Naast deze, of een soortgelijke, USB dongle heb je aanvullend de programma’s SDR#, PDW en “Virtual Audio Cable” nodig.
Hier kun je een pakketje downloaden waar al de benodigde software in zit:
http://link.basst.nl/sdr_p2000

Een installatieprocedure is hier te vinden:
http://rtlsdr.org/softwarewindows

Stel in beide programma’s SDR# (output) en PDW (input) op “Virtual Audio Cable, Line 1″  (het is ook mogelijk om “Stereo Mix” te gebruiken, als je geluidskaart dat ondersteund). Zet in SDR# de mode op “NFM”, zet “Filter Audio” uit en “Filter bandwidth” op 20000. Het P2000 signaal is te ontvangen op 169.650 MHz, dit is de landelijke frequentie voor P2000.

P2000

VMWare OS X Mountain Lion 10.8.x sound driver

Afdrukken
PDF
just in case someone else have this problem with linux/ fedora…
 
stop your vm
open a console and enter
aplay -L
 
open the vmx file of your machine and change the sound settings part:
 
sound.fileName = “front:CARD=Intel,DEV=0″
sound.autodetect = “FALSE”
 
based on the aplay -L output “play” around with sound.fileName entry…
 
sound works great for me now!

Fedora 18 “Spherical Cow"

Afdrukken
PDF

It’s taken a bit longer than planned, but the folks behind the popular Fedora Linux operating system have released Fedora 18, code-named “Spherical Cow.” Among other things, Fedora 18 supports UEFI Secure Boot, offers improved networking features, a choice of desktop environments, and many other new features.Fedora is an open source operating system that predates popular Linux distributions such as Ubuntu and Mint by quite a few years. But development of Fedora has been a bit slower in recent years, and Fedora 18 is launching about three months behind schedule.

The default version of Fedora features the GNOME 3.6 desktop environment. But you can also download versions with the KDE, LXDE, or Xfce desktop environments if you prefer. Or if you prefer something closer to a classic GNOME desktop environment, you can download and install MATE or Cinammon desktops from Fedora’s yum package manager.

Since Secure Boot is supported, you should be able to install Fedora on most computers that ship with Windows 8. It also means you don’t have to disable Secure Boot, so you still get protection against unsigned code running during the boot process. In other words, malware that runs before the OS is fully loaded won’t run.

The Fedora team has also updated the installer to make loading the operating system onto a computer simpler and faster.

As of January 15th, 2013, Fedora 18 is available for computers with 32-bit or 64-bit x86 processors. A version that runs on devices with ARM-based processors is in the works and should be available soon.

You can find out more about what’s new in Fedora 18 in the release notes and feature list.

Begrotingstekort van 0% overdreven

Afdrukken
PDF

Economie Nederland krimpt 1,4%

Deze week kwamen de harde cijfers van Eurostat. De Nederlandse economie is in het derde kwartaal met 1,4% gekrompen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ten opzichte van het vorige kwartaal was de krimp 1,1%. De landen om ons heen deden het heel wat beter. Frankrijk groeide 0,1%, Duitsland 0,9%, Groot-Brittannië 0%, België -0,3%.
De gehele eurozone kwam uit op een krimp van 0,1%. Nederland presteerde van de ontwikkelde Europese landen het slechtst, en moest zich voegen in het rijtje van landen als Spanje (-1,6%), Italië (-2,4%) en Portugal (-3,4%). Waren dat nu niet juist de landen die hulp nodig hadden van de EU om het hoofd boven water te houden? Waren dat niet die landen die sterk moesten bezuinigen om hun geloofwaardigheid te behouden op de financiële markten?

Bezuinigen is nationale volkssport

Ja, inderdaad. Tot dit niveau is Nederland gedaald en de voornaamste reden zijn de bezuinigingen. Nederland bezuinigt alsof het een nationale volkssport is en heeft alle voorzichtigheid overboord gegooid, met alle consequenties voor het consumentenvertrouwen op de koop toe. En die consument is de zwakste schakel in het economische plaatje van Nederland. De export blijft redelijk op peil en is op hetzelfde niveau als voor de crisis. Maar het consumentenvertrouwen is al vele kwartalen op een dieptepunt. Het gemiddelde van de laatste 20 jaar is een cijfer van 08. Maar het cijfer staat nu al maanden achter elkaar op -30. Dat resulteert in minder uitgaven van consumenten. Ze besteden we minder aan meubels, kleding, schoeisel, consumentenelectronica en auto’s. Al sinds de tweede helft van 2011 krimpen de bestedingen 2%. En dan te bedenken dat het pakket aan bezuinigingen nog moet worden ingevoerd!

Bedrijven bezuinigen ook

Door alle negatieve berichtgeving houdt de consument de hand op de knip en geeft minder uit. Maar dat is niet het enige negatieve aspect. Bedrijven anticiperen ook. Als de consument minder uitgeeft en de vraag dus wellicht achterblijft, dan gaan bedrijven alvast wat minder produceren en ook bezuinigen. Dat is de reden dat er bij alle grote banken in Nederland weer ontslagen vallen en dat fabrieken verplaatst worden naar lage lonen landen. Niet alleen de consument, maar ook de producent anticipeert.
De economische groeicijfers van Griekenland (-7,2%) en de al genoemde landen Spanje, Italië en Portugal laat zien waar de bezuinigingen toe leiden. In het geval van deze Zuid-Europese landen zijn bezuinigen ook nodig. De schulden en uitgaven zijn te hoog en zonder hulp van de Europese Unie zouden ze al in grote problemen zijn gekomen.
Maar moet Nederland zich dan ook in dit rijtje scharen? Zijn wij zo laag gezonken? Nee. Onze schuldeisers hebben het volste vertrouwen in onze economie. De afgelopen twee jaar is de rente op 10-jarige staatsobligaties het laagst sinds de jaren zeventig en beweegt rond de 2%. Alleen Duitsland geniet nog iets meer vertrouwen. Om die reden hoeven we niet te bezuinigen.

Begrotingstekort van 0% overdreven

Er is ook geen noodzaak om het begrotingstekort geheel weg te werken. De grens van 3% is prima. Bij een normale economisch groei van 2% en inflatie van 2% wijzigt er nauwelijks iets aan de schuldpositie van een land. Immers, de groei van de totale inkomsten (BNP) gaat gelijk op met de toename van de schulden. Procentueel blijft het hetzelfde! De inflatie zorgt ervoor dat de schuld reëel minder wordt. Vergelijk het met uw hypotheek. Stijgt uw inkomen elk jaar, dan is het niet erg als u zou verhuizen naar een duurder huis. U kunt de hypotheek gemakkelijk opbrengen, want u verdient ook meer. Als uw salaris ook door indexatiecorrectie wordt aangepast, neemt uw schuld zelfs reëel af want de hypotheekschuld blijft hetzelfde.
Om dezelfde reden is het uitermate dom – helaas kan ik het niet anders zeggen – om in vier jaar te streven naar een begrotingstekort van 0%, en 17 miljard te bezuinigen, in tijden dat Nederland bezig is met het herstel van de grootste economische crisis sinds de jaren dertig, en het belangrijk is om bij elke beleidsmaatregel het effect op de economie duizend maal te wegen!

Schulden worden groter door bezuinigen

En om de vergelijking met de hypotheek nog even vol te houden, heeft het huidige ingezette bezuinigingsbeleid nog een ander negatief effect. Want wat gebeurt er als de inkomsten van de hypotheekbezitter afnemen, zoals nu het geval is met Nederland met de economische krimp van 1,4%. De hypotheek blijft even hoog, maar het salaris is met 1,4% naar beneden gegaan. Procentueel is de schuld van de hypotheekbezitter ten opzichte van het salaris gestegen! Om de verhouding gelijk te houden, moet hij bezuinigen.

Minder bezuinigen en meer stimuleren en ombuigen

Of weer meer verdienen. Inkomsten genereren. En dat zou Nederland ook moeten doen. Weg met het crisisdenken!
Geef de bevolking weer vertrouwen door enkele eenvoudige maatregelen die nauwelijks iets kosten.
1) verminder de bezuinigen tot het laagste niveau dat mogelijk is. Minder dan 3% begrotingstekort hoeft niet.
2) Verhoog tijdelijk de belastingen voor de hogere inkomens als crisisheffing zoals dat in Frankrijk is gedaan.
3) Verhoog de winstbelasting en dicht de mazen in de wet. Waarom moet Nederland een belastingparadijs zijn voor buitenlandse bedrijven?
4) Wijzig per direct die malle rekenregels voor pensioenen, dan hoeven pensioenen niet te worden gekort. Pensioenfondsen behalen elk jaar met gemak 6 tot 7% rendement (in tijden van crisis!), maar mogen van de toezichthouder slechts rekenen met 2,5%.
5) Stimuleer de bevolkingsgroei. Het is goed voor de economie! Al 20 jaar hebben we het over vergrijzing en de problemen die daardoor ontstaan. Dat is eenvoudig op te lossen door een langzame toename van het aantal geboortes. Maar wat doet de regering: de kinderbijslag afknijpen.
6) Breng rust op de huizenmarkt en verhoog niet de eisen bij verhuizing en garandeer dezelfde condities voor meerdere jaren.
7) Houdt de toezichthouders en banken in het gareel. Banken en toezichthouders zijn slechte beleggers: als het goed gaat, nemen ze grote risico’s, als het slecht gaat, verscherpen ze de regels en verergeren ze de crisis.
8) Behoud de sociale zekerheid, maar stimuleer ondernemerschap. Waarom doorwerken tot 67 jaar als er helemaal geen werk is. Geef jongeren een kans. Het aantal werklozen stijgt met de dag tot al boven 600.000 en 6,8%. Hoe kun je nu eisen dat langer wordt doorwerkt? Het resultaat is dat iedereen aan het oppotten is om slechte perioden door te komen.
9) Stimuleer de economie. Stimuleer samenwerking van universiteiten met het bedrijfsleven en startups. Stimuleer de maakindustrie en wordt als Duitsland! China werkt al tientallen jaren met succes met dit model.
10) Voorkom desinvesteringen. Verhoging van de efficiëntie van de overheidsuitgaven geeft ook bezuinigingen, maar dan zonder grote impact. De noodzakelijke hulp aan de banken, Icesave, hulp aan Griekenland laat zien dat ook de overheid dure fouten maakt.
U kunt mijn lijstje vast wel aanvullen met punten die goed zijn voor Nederland en de burger, maar het vertrouwen niet schaden. Belangrijkste conclusie: bot bezuinigen is een keuze, maar het kan ook anders.