Potjes Latijn

Ad fundum Tot de bodem
Ad hoc Voor deze zaak/plotseling
Ad infinitum Tot in het oneindige
Ad nauseam Tot ziekmakend toe
Alea iacta est De teerling (=dobbelsteen) is geworpen
Ante Meridiem (AM) Voor het midden van de dag
A posteriori Achteraf
A priori Van te voren
Carpe diem Pluk de dag
Cave canem Pas op voor de hond
Cogito, ergo sum Ik denk, dus ik ben
Cum laude Met lof
Cum sui Met de zijnen
Deo volente Als God het wil/toestaat
Ergo Dus
Et alii (Et al.) En anderen
Et cetera En dergelijke (enzovoort)
Ex Africa semper aliquid novi Uit Afrika komt altijd iets nieuws
Exempli gratia (e.g.) ter behoeve van het voorbeeld
Felix in columna sedet De kat zit op het zuiltje
Idem Hetzelfde
Idem dito (Ik zeg) hetzelfde
Inter arma enim silent leges Tussen de wapens zwijgen immers de wetten
In ullam rem ne properemus Wij moeten ons in geen enkele zaak haasten
Lectori salutem (L.S.) Gegroet lezer
Morituri te salutant Zij die gaan sterven groeten u
Mutatis mutandis Veranderd wat veranderd moest worden
Nota bene (N.B.) Let goed op
Pecunia non olet Geld stinkt niet
Post Meridiem (PM) Na het midden van de dag
Post mortem Na dood
Post scriptum (P.S.) Naschrift
Pro Deo Voor God (gratis)

Quod erat demonstrandum (Q.e.d.)

Hetgeen bewezen moest worden
Quo Vadis  
Sine qua non Zonder dat niet (gezegd over iets onmisbaars)
Tabula rasa Leeg vel/blad (opnieuw beginnen)
Terra firma Vaste grond (land)
Terra incognita Onbekend gebied (land)
Urbi et orbi Stad en land (gebied rond Rome)
Veni, vidi, vici Ik kwam, ik zag, ik overwon
   
Odi et amo, quare id faciam fortasse requiris Ik haat en ik bemin, waarom doe ik dat vraag je misschien
Nescio, sed fiori sentio et excrucior Ik weet het niet, maar ik voel dat het gebeurt en ik ga eraan kapot
   
Quid expectamus nunc Wat verwachten wij nu
Abent omnes volucres nidos inceptos nisi ego et tu Alle vogels zijn nesten begonnen behalve ik en jij