Waarom de brandstofcel

Schoon, stil, zuinig.
De brandstofcel produceert elektriciteit op tot nu toe ongekend schone en stille wijze. De nieuwe techniek betekent dus met name voorruitgang voor het milieu.

Brandstofcellen zijn echter niet alleen milieuvriendelijk, maar ook zeer efficiënt in de productie van elektriciteit.

Omdat brandstofcellen geen gevaar, geluidsoverlast of vervuiling produceert, kan de elektriciteitsproductie voor huishoudens dichterbij, of zelfs binnen de bebouwing plaatsvinden, waardoor minder transportverlies optreedt en de restwarmte kan worden ingezet, waardoor het totaalrendement verder toeneemt.

betaalbaar.
Belangrijk argument voor de toepassing is uiteraard ook de vervanging van aardolie als basis van onze energievoorziening. Vanwege de eindigheid van de olievoorraad, de prijs van olie, maar ook vanwege de huidige politieke afhankelijkheid van olieproducerende landen.

George W. Bush heeft een groot deel van het Amerikaanse budget van duurzame energie overgeheveld naar onderzoek mbt de waterstofeconomie. Sinds 9-11 wordt waterstof in de Verenigde Staten zelfs aangeduid als ‘freedom fuel’.

en voor ieder wat wils.
Milieu-activisten zien de brandstofcel als hét middel om een overgang naar een duurzame energievoorziening te forceren en zij kunnen daarmee een belangrijk deel van hun doelstellingen realiseren. De autofabrikanten zien het als een middel om van hun vervuilende imago af te komen.

bron: www.brandstofcel.com